De NAVO is iets transparanter over haar uitgaven, maar het gaat lang niet ver genoeg.

Dat heeft de Algemene Rekenkamer dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De instelling probeert de geldstromen van de NAVO in kaart te brengen.

Nederland dringt al jaren bij het bondgenootschap aan op financiële transparantie. Het onderwerp komt ook aan de orde tijdens de Parlementaire Assemblee van de NAVO die van vrijdag tot en met maandag in Den Haag plaatsvindt.

''Hoewel de NAVO kleine stappen zet richting meer transparantie blijft de publieke verantwoording beperkt'', aldus de Rekenkamer.

Zo ontbreekt er nog steeds een financieel jaarverslag en is de verantwoording van de circa vijftig NAVO-agentschappen ''gefragmenteerd''.

In 2013 kon het IBAN, het orgaan dat de NAVO-uitgaven controleert, meer dan de helft van de uitgaven niet verantwoorden. Het gaat om meer dan 6 miljard euro.