Het kabinet moet het begrotingstekort wat laten oplopen om geld vrij te maken voor het verlagen van de belasting op arbeid. 

Het moet zich houden aan de EU-afspraken, maar wel de grenzen opzoeken van wat is toegestaan.

Senator André Postema van de PvdA betoogde dat dinsdag bij de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

Het begrotingstekort van EU-landen mag niet hoger zijn dan 3 procent van het nationaal inkomen. Nederland zit daar onder. Voor volgend jaar wordt een tekort van 2,2 procent geraamd. Postema riep het kabinet op niet ''het braafste jongetje van de klas'' te willen zijn.

Arbeid

Ook het kabinet wil de lasten op arbeid verlichten, omdat dat goed is voor de werkgelegenheid. Het wil dat vooral betalen uit financiële meevallers. Maar daar wil Postema niet op wachten.

Pleidooien van CDA en D66 in de Tweede Kamer om in plaats daarvan extra te bezuinigen noemt hij ''onwenselijk'' in het huidige economische klimaat.

Overigens zei de econoom Coen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau, dinsdag in Het Financieele Dagblad dat de EU-begrotingsregels te streng zijn en het economisch herstel belemmeren. Hij drong aan op een versoepeling. D66-senator Joris Backer vroeg Dijsselbloem hierop te reageren.

Vermogen

PvdA-senator Postema wil ook dat het kabinet vermogens zwaarder belast om geld vrij te maken voor lastenverlichting. Coalitiepartner VVD voelt daar echter niets voor.

VVD-senator Frank de Grave bestreed dat de vermogensgroei zorgt voor een grotere kloof tussen arm en rijk. Hij wees erop dat in vermogensplaatjes de gezamenlijke pensioenspaarpot van 1200 miljard euro buiten beschouwing blijft. Als dat geld wel wordt meegeteld, wordt de vermogensongelijkheid een stuk minder, aldus De Grave.

SP-senator Geert Reuten vroeg het kabinet een tijdelijke arbeidstijdverkorting in te voeren. Daarmee zou de hoge werkloosheid kunnen worden bestreden.