Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Bramen voor Rusland

Onzekerheid is rode draad in economie

Ondanks lichte groei is onzekerheid de rode draad in het beeld van de Nederlandse economie. Dat heeft CBS-econoom Peter Hein van Mulligen vrijdag gezegd in een toelichting op de kwartaalcijfers.
Door ANP

Van Mulligen wijst erop dat de groei dichtbij de 0 blijft en het herstel van de economie daarmee ''erg fragiel'' is.

''Een kleine tegenvaller is genoeg om weer onder de 0 te komen'', aldus de CBS-econoom. In de buurlanden is een vergelijkbaar beeld te zien.

''De eurozone is het zorgenkindje van de wereldeconomie. Daarbuiten gaat het beter, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten'', aldus Van Mulligen. Nederland heeft daar last van omdat twee derde van de export naar de landen van de eurozone gaat.

De Nederlandse export naar China en de Verenigde Staten is dan ook het hardst gegroeid. De weerslag van het Oekraïne-conflict op de economie is overigens niet te zien in de macrocijfers. ''Individuele bedrijven kunnen er behoorlijk last van hebben. Maar de export naar Rusland zat al een jaar in de min'', aldus de econoom.

Arbeidsmarkt

Ook op de arbeidsmarkt is onzekerheid nog troef. Het totale aantal banen nam vergeleken met een kwartaal eerder toe met zo'n 5.500 en het aantal vacatures met vijfduizend. Maar de banengroei komt voor een belangrijk deel bij de uitzendbureaus vandaan (een toename van bijna vijftienduizend).

''Dat is geen bestendige werkgelegenheid'', tekent Van Mulligen aan, met onzekerheid voor de mensen tot gevolg. Bovendien zijn er in de zorg, met name in de kinderopvang en de thuiszorg, harde klappen gevallen. Zo'n veertienduizend banen zijn daar verloren gegaan.

Vrouwen

Omdat daar vooral vrouwen werken, is het gevolg dat de inhaalslag van vrouwen op de banenmarkt is gestagneerd. Zo steeg het aantal vrouwen met een baan per honderd mannen van 66 in het jaar 2000 tot 82 in 2013. Dit jaar staat het aantal vrouwen -tot op heden- op 81.

Overigens verdienen vrouwen wel steeds vaker meer dan mannen. In 2002 gold dat nog voor 13 procent van de vrouwen, maar in 2012 is dat opgelopen tot 20 procent. Dat komt vooral door het succes van vrouwen in het onderwijs.

Aanbevolen artikelen