De uitstoot van CO2 is in het derde kwartaal met 0,4 procent toegenomen, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor het verschil in weer komt de toename zelfs uit op een procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De grotere uitstoot hangt samen met het groeien van de economie. Deze is vergeleken met een jaar geleden 1,1 procent in omvang toegenomen.

De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. Een toename in het verkeer zorgde voor hogere emissies in de transportsector. En elektriciteitsproducenten wekten meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam

Alleen de CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverleningssector is gedaald. Door relatief hogere temperaturen dan vorig jaar, vooral in de maand september, is minder aardgas verbruikt voor ruimteverwarming.