Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Poolse arbeidsmigranten

Werkloosheid gedaald in derde kwartaal

In het derde kwartaal is de werkloosheid in Nederland voor de tweede keer op rij gedaald. Het aantal banen en vacatures nam toe. 
Door NU.nl

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. 

Van juli tot en met eind september is het aantal werklozen, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, met 37.000 mensen gedaald naar 635.000.

De werkloosheid is vooral afgenomen onder 25- tot 45-jarigen. Ook bij jongeren en 45-plussers daalde de werkloosheid, maar minder sterk.

De langdurige werkloosheid, het aantal mensen dat minstens een jaar geen baan heeft, stijgt relatief wel. In het derde kwartaal was 45 procent van alle werklozen minimaal een jaar werkloos.

Banenstijging

Een jaar eerder was dat nog 35 procent. Bij 45-plussers is de werkloosheid vaak langdurig: ruim 60 procent van de oudere werklozen was ten minste een jaar werkloos.

De grootste banenstijging vonden plaats in de zakelijke dienstverlening. In die sector nam het aantal banen toe met 5.500. Er zijn echter ook sectoren waar de werkgelegenheid nog steeds daalt, zoals de zorg en de bouw.

Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2014 weer toegenomen en kwam eind september uit op 113.000. Dit zijn er 5.000 meer dan een kwartaal eerder. Het is voor het vijfde kwartaal op rij dat het aantal vacatures stijgt. 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt in een reactie op de cijfers: "Dit duidt erop dat het herstel van de arbeidsmarkt doorzet en meer mensen aan de slag kunnen. Belangrijk, want pas dan gaan mensen het herstel van de economie ook daadwerkelijk ervaren."

Dynamiek

Het CBS merkt op dat er meer dynamiek is op de arbeidsmarkt. Zowel het aantal openstaande vacatures als het aantal vervulde vacatures sijgt.  De afgelopen vijf kwartalen groeiden zowel het aantal nieuwe als het aantal vervulde kwartalen.

In het derde kwartaal van 2014 kwamen er 179.000 nieuwe vacatures bij en werden er 174.000 vervuld. Het aantal vervulde vacatures  is sinds  eind 2011 niet meer zo hoog geweest.

Twee banen 

De totale beroepsbevolking, werklozen en werkenden, kromp opnieuw in het derde kwartaal, maar minder dan in het tweede kwartaal. De werkzame beroepsbevolking nam toe, maar daar stond een sterkere afname van de werkloze beroepsbevolking tegenover.

Het aantal mensen dat twee banen heeft neemt toe. In 2013 waren er 467.000 werknemers met twee banen, ongeveer 7,6 procent van alle werknemers. Ongeveer tweederde combineert twee banen als werknemer. De rest doet dit als zelfstandige.

Aanbevolen artikelen