Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Export

Nederlandse economie groeit bescheiden in derde kwartaal

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) licht gegroeid ten opzichte van de voorgaande driemaandsperiode.
Door NU.nl/Edo van der Goot

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag in een eerste raming van de Nederlandse economie.

Dat betekent dat de economie nu twee kwartalen op rij een stijgende lijn laat zien nadat het bbp in het tweede kwartaal een plus van 0,6 procent had. Het bbp is de waarde van alle in het land geproduceerde goederen en diensten.

Het statistiekbureau noemt de groei "fragiel", maar schrijft wel dat de economie er beter voor staat dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

De werkloosheid daalde in het afgelopen kwartaal voor de tweede keer op rij, maar is met 635.000 werkzoekenden nog wel hoog.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zegt in een reactie dat de cijfers het beeld bevestigen dat het economisch herstel weliswaar broos is, maar doorzet.

Export

De kleine groei is vooral te danken aan de export en de investeringen. De uitvoer van Nederlandse producten en de uitvoer van eerder ingevoerde producten (de wederuitvoer) groeide in het derde kwartaal. 

"Ons land exporteerde beduidend meer elektrotechnische apparaten en machines en chemische producten. Ook de export van andere machines en apparaten groeide aanzienlijk, evenals die van landbouwproducten", schrijft het CBS. Alleen de export van aardolieproducten bleef achter vergeleken met het voorgaande kwartaal.

Investeringen

De andere groeimotor voor de Nederlandse economie, de investeringen, trok ook aan in de afgelopen drie maanden. Bedrijven gaven meer geld uit aan machines, computers en software. Ook werd er meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

In woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. Dat gold ook voor auto's en andere vervoersmiddelen.

De uitzendbranche deed het erg goed in het afgelopen kwartaal, dat is ook terug te zien aan de dalende werkloosheid. Ook de machine-, metaal- en de voedings- en genotmiddelenindustrie deden het goed in die drie maanden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.  

Een keerzijde van een groeiende industrie is dat de uitstoot van CO2 toeneemt. De uitstoot van koolstofdioxide, een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect, is in het derde kwartaal met 0,4 procent toegenomen. De productie van de delfstoffenwinning, de bouw en de financiële instellingen presteerde slechter dan vorig jaar.

Consumenten

Consumenten besteden weer iets meer als je de uitgaven vergelijkt met het derde kwartaal van 2013. Er werd met name meer geld uitgegeven aan voeding en genotmiddelen, aan duurzame goederen en aan diensten. Bij dat laatste moet volgens het CBS worden gedacht aan het betalen van de huur, bezoek aan restaurant of kapper en kosten voor telefoon en verzekeringen.

Door het herstel van de woningmarkt gaven consumenten meer uit aan goederen voor de woninginrichting. Ook werden meer elektrische apparaten aangeschaft.

Europa

Het lichte herstel is in lijn met de groeicijfers in andere Europese landen. De economie van de eurozone groeide volgens statistiekbureau Eurostat in het derde kwartaal met 0,2 procent. In het tweede kwartaal kwam de groei nog uit op 0,1 procent.

Voor de gehele Europese Unie was sprake van een economische groei van 0,3 procent, tegen 0,2 procent in het tweede kwartaal. 

Duitsland en Frankrijk, respectievelijk de grootste en één na grootste economie in de eurozone, kende eveneens een kleine plus in het afgelopen derde kwartaal. De Franse economie groeide voor het eerst dit jaar (0,3 procent), de Duitse economie deed het iets slechter met 0,1 procent.

Aanbevolen artikelen