De vier grootste accountantskantoren in Nederland moeten op regelmatige basis de voortgang die zij beloven te boeken rapporteren aan de Tweede Kamer.

Dat zegt Henk Nijboer tegen NU.nl.

Eind september kwam de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met een vernietigend rapport over de vier grootste accountantskantoren van Nederland, ook wel aangeduid met 'Big 4'.

Van de verbeteringen die in 2010 werden beloofd, is niets terechtgekomen concludeert de toezichthouder. De kwaliteit van de wettelijke controles door EY, PwC, Deloitte en KPMG is de afgelopen jaren onvoldoende verbeterd. De sector moet daarom zo snel mogelijk maatregelen nemen om de kwaliteit te waarborgen.

"Ik wil ieder jaar een rapportage waarvan de eerste in ieder geval voor de volgende zomer moet plaatsvinden", zegt Nijboer. De minister van Financiën moet de Kamer informeren, de controle kan wat de PvdA'er betreft worden uitgevoerd door de AFM of een onafhankelijke commissie.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) mag zonodig extra mensen aantrekken om strenger en scherper te kunnen toezien op de accountantsorganisaties. Die toezegging deed minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in de Tweede Kamer.

Cultuuromslag

De sector kwam op aandringen van Nijboer tegelijk met de AFM ook met een rapport over de sector. Daarin erkent een groep jonge partners dat er een cultuuromslag nodig is om de beschadigde reputatie te herstellen. "Ik vind vooral de samenhang van hun voorstellen sterk", zegt Nijboer.

De accountants pleiten onder andere voor een winstonafhankelijke beloning voor bestuursleden en een raad van commissarissen met externe leden. 

Toezicht

Ook de VVD is voorstander van een raad van commissarissen. "Voor de VVD is goed intern toezicht cruciaal", zegt Kamerlid Aukje de Vries. "De VVD vindt het belangrijk dat de positie van de aandeelhouder wordt versterkt, een onafhankelijke rol van de accountant is daarbij cruciaal."

Dat er iets moet gebeuren staat ook voor de VVD'er als een paal boven water, waarbij de verandering vooral vanuit de sector zelf zal moeten komen. "De prioriteit dient te liggen bij de verbetering van de kwaliteit van het bestaande accountantswerk, niet bij uitbreiding ervan", aldus De Vries.

Zie ook: KPMG-topman vraagt geduld voor accountants