Bedrijven in de sociale werkvoorziening hebben vorig jaar 900 mensen extra bij gewone werkgevers geplaatst. In totaal werkten 35.400 mensen met een beperking bij deze werkgevers, het overgrote deel via detachering.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde branchecijfers van de sector.

Het percentage zogeheten WSW'ers (Wet Sociale Werkvoorziening) dat via sociale werkbedrijven bij gewone werkgevers aan de slag is gegaan is in acht jaar gestegen van 19 tot 34 procent.

Daarnaast werkt 24 procent van de WSW’ers "op locatie", wat betekent dat zij in het groen of in de schoonmaak werken.

De overige 42 procent werkt in een “beschutte omgeving” en doet eenvoudige werkzaamheden bij een sociaal werkbedrijf.

Detachering

Volgens Cedris, de organisatie van de sociale werkplaatsen, is detachering een succesvolle manier om mensen met een beperking aan de slag te helpen bij gewone bedrijven.

Het formele werkgeverschap ligt bij het sociale werkbedrijf. De laatste zorgt voor de begeleiding en administratieve rompslomp, terwijl de ondernemer een inleenvergoeding moet betalen.

Vrees

Gemeenten vrezen ten onrechte dat het duur is om gehandicapten te detacheren bij gewone bedrijven. Dat zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris, maandag in NRC Handelsblad

De helft van de Nederlandse gemeenten heeft volgens Cohen nog niet besloten of ze volgend jaar gehandicapten bij gewone bedrijven plaatsen. 

Belofte

Als gemeenten niet snel een besluit nemen, kunnen werkgevers volgens de oud-politicus hun belofte om de komende jaren honderdduizend gehandicapten aan het werk te helpen niet nakomen. 

Gemeenten kunnen gehandicapten plaatsen bij bedrijven via de sociale werkvoorziening, waarbij de betreffende bedrijven bij ziekte geen risico lopen.

Als het bedrijfsleven er niet in slaagt honderdduizend extra werkplekken te creëren, heeft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) aangekondigd een wettelijk quotum op te leggen aan bedrijven.