De economie van de eurozone dreigt opnieuw tot stilstand te komen en vormt daarmee een groot risico voor het herstel van de wereldeconomie. 

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag.

De denktank wees op de afzwakkende economische groei in veel eurolanden, die optreedt terwijl de werkloosheid nog altijd erg hoog is en er van inflatie nauwelijks sprake is. Volgens de OESO moet de Europese Centrale Bank (ECB) meer maatregelen nemen om de inflatie aan te jagen.

De OESO rekent voor de eurozone op een economische groei van 0,8 procent dit jaar en een kleine verbetering, tot 1,1 procent, in 2015. 

In de Verenigde Staten wordt een robuuste groei van 2 à 3 procent verwacht, terwijl de expansie van China met 7 procent wat lager uitkomt dan in de afgelopen jaren. Over het algemeen is de kans op tegenvallers volgens de economen echter groot.

Onrust

Naast de zwakke vraag in de eurozone wijzen ze daarbij op mogelijke onrust op de financiële markten als het ruime monetaire beleid in de VS wordt afgebouwd. Die onrust zou vooral opkomende economieën kunnen treffen.

Daarnaast kan de crisis van de afgelopen jaren de potentiële groei van de wereldeconomie hebben uitgehold, waardoor de vooruitgang nog zwakker kan uitvallen dan nu wordt voorspeld.

Rentebesluit

De ECB neemt later op de dag een besluit over het monetaire beleid in de komende maand. Economen verwachten over het algemeen geen nieuwe maatregelen. De afgelopen maanden heeft de centrale bank met renteverlagingen en de aankondiging van de aankoop van leningen bij banken getracht de situatie in de eurozone te verbeteren.
 
De OESO liep donderdag vooruit op haar volledige rapport over de wereldeconomie, dat op 25 november verschijnt.