De Tweede Kamer heeft geen goed overkoepelend beeld van de resultaten van het in Nederland geldende vestigingsbeleid voor internationale bedrijven.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport over belastingontwijking, in opdracht van de Tweede Kamer.

"De Tweede Kamer krijgt geen geïntegreerd beeld van het fiscale vestigingsklimaat in relatie tot belastingontwijking door bedrijven", schrijft de Rekenkamer.

De Belastingdienst houdt niet bij hoeveel geld er is gemoeid met de vrijstelling van dividendbelasting. Internationaal opererende bedrijven krijgen dit voordeel in Nederland dankzij gesloten belastingverdragen met andere landen.

Informeren

"Er is nauwelijks eenduidige informatie beschikbaar over resultaten van dit beleid met de daarbij behorende geldstromen", staat er in het rapport. Daarom stelt de Rekenkamer voor om bij elk nieuw belastingverdrag de Kamer te informeren over hoe misbruik wordt voorkomen.

Om misbruik van belastingontwijking te voorkomen moet er volgens de Rekenkamer op internationale schaal afspraken worden gemaakt. Wel controleert de Belastingdienst sinds dit jaar intensiever of de regels die gelden voor brievenbusmaatschappijen correct worden nageleefd.

Wiebes

Als de Tweede Kamer een goed en betrouwbaar beeld van de jaarlijkse geldstromen wil die Nederland binnenkomen en verlaten, dan zou staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes daar inzicht in moeten geven. Tegelijkertijd mag hij geen informatie geven die te herleiden zijn naar individuele bedrijven.

In een reactie laat Wiebes weten jaarlijks "inzicht te geven in de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in Nederland". 

Verdeeld

De Tweede Kamer is verdeeld over de interpretatie van rapporten over belastingontwijking. Volgens GroenLinks en de SP toont een rapport van de Algemene Rekenkamer aan dat Nederland een belastingparadijs is, de VVD ontkent dat ten stelligste.

Vergelijkbaar

De Rekenkamer concludeert ook dat het Nederlandse vestigingsklimaat waar internationale ondernemingen gebruik kunnen maken van gunstige belastingvoorzieningen, vergelijkbaar is met de situatie in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Landen waar eveneens gunstige belastingregels gelden.

Wiebes is verheugd over deze conclusie. ''Daarbij is belangrijk dat is geconstateerd dat we niet uit de pas lopen met het fiscale vestigingsklimaat van andere Europese landen.'' 

Het kabinet is voortdurend bezig met het versterken van het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven, aldus Wiebes. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het tegengaan van belastingontwijking. ''Nederland is daarom in internationaal verband bezig met het aanpassen van verdragen met diverse landen, waarbij de nadruk ligt op de antimisbruikbepalingen.''

Gunstig

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat omdat winst die gemaakt wordt in het buitenland hier niet nogmaals wordt belast.

Ook zijn er met 94 landen verdrag gesloten waardoor er geen belasting betaald hoeft te worden over de rente die wordt verkregen uit dividend (de winst uit aandelen) en royalty's.

Kamer verdeeld over belastingontwijking'Vooral mkb-bedrijven hebben last van belastingontwijking'