Bijna zes op de tien 80-plussers maakt gebruik van langdurige zorg. Dat waren er in 2012 relatief wel minder dan in 2004.

Dat blijkt donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2012 gebruikte 57,6 procent van de mensen boven de tachtig jaar deze vorm van zorg. In 2004 lag dat percentage nog op 59,1 procent.

Onder de 65- tot 80-jarigen lag dit percentage op 12,7 procent. Deze groep groeide in absolute getallen van 645.000 in 2004 naar 728.000 in 2012.

Babyboomers

Maar de bevolking in deze leeftijdscategorie is harder gestegen. Dat komt onder meer door de babyboomgeneratie. Veel van hen zijn net 65 geworden.

Daardoor daalde het relatieve aandeel 65-plussers dat van langdurige zorg gebruikmaakt. Het percentage zakte van 15,7 procent naar 12,7 procent.

In de groep daaronder, tussen de 18 en 65 jaar, gebruikt slechts 2 procent deze vorm van zorg.

In totaal waren er bijna 950.000 mensen die in 2012 langdurige zorg kregen. Door de vergrijzing is dit aantal sterk gestegen.

Uitgaven

De totale uitgaven aan langdurige zorg zijn tussen 2004 en 2013 met 40 procent gegroeid. Dat bedrag steeg van 21 miljard euro naar 29,5 miljard. Dat komt neer op 4,6 procent van het bbp. In 2004 lag dat percentage nog op 4,1 procent.

Het overgrote deel gaat op aan AWBZ-zorg in natura. Die uitgaven groeiden van 20,4 miljard naar 25,2 miljard euro.

PGB

De uitgaven aan AWBZ-persoonsgebonden budget zijn in de periode 2004 tot en met vorig jaar meer dan verdrievoudigd. Van 0,7 miljard naar 2,5 miljard euro. Vooral in 2012 nam dit sterk toe. Dat heeft met name te maken met een tariefsverhoging voor cliënten die zorg met verblijf krijgen.

Het totaalbedrag voor langdurige zorg ligt ruim boven de uitgaven aan medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) van 24,8 miljard euro.

Minder werknemers

Tevens blijkt uit de gegevens van het CBS dat het aantal werknemers in de zorg vorig jaar is gedaald. Dit blijkt uit cijfers over de Nederlandse gezondheidszorg die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde.

Het aantal werknemers in de zorg daalde met iets minder dan een procent naar 1,4 miljoen mensen. Sinds 1969 was het aantal werknemers in de zorg ieder jaar toegenomen.

Kinderopvang

De daling komt neer op een krimp van twaalfduizend personeelsleden. In de zorgsector is de daling van het aantal werknemers het grootst in vergelijking met andere sectoren. De terugloop van zorgpersoneel heeft zich in de eerste maanden van dit jaar voortgezet.

De daling hangt samen met de bezuinigingen op de kinderopvang. Uitgaven hieraan daalden met ruim vier procent ten opzichte van vorig jaar, doordat ouders en verzorgers minder vergoeding krijgen. Als gevolg hiervan gingen minder kinderen naar de kinderopvang en liep het aantal opvanguren per kind terug.