Er moet een progressieve vermogensbelasting komen in Nederland. Dat vindt althans de invloedrijke Franse econoom Thomas Piketty, die woensdag te gast is bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Hij spreekt met Kamerleden naar aanleiding van zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw. Dat heeft in veel landen geleid tot een discussie over ongelijkheid.

Piketty benadrukt dat er niet een hogere belastingdruk hoeft te komen. "We willen niet naar een belastingdruk van 60 of 70 procent."

"We willen niet meer belasting heffen, maar progressiever belasting heffen. Lager voor minder vermogende mensen en hoger voor mensen met bijvoorbeeld 1 of 2 miljoen euro."

Hij houdt de Kamerleden ook voor dat het een kwestie van "gezond verstand" is om arbeid minder te belasten en vermogen juist meer.

Sommige critici vrezen dat hogere belasting op vermogen minder aanzet tot ondernemen.

Prikkel 

Tegenover NU.nl legt hij verder uit dat entrepreneurs natuurlijk een prikkel nodig hebben om te blijven ondernemen. Maar volgens de econoom is het geen probleem dat mensen die het financieel goed doen ook iets meer belasting betalen. "Dat gaat de economie echt niet vernietigen."

"Het is niet nodig dat het vermogen in de top drie keer sneller groeit dan de rest. De extreme concentratie van vermogen is een exces."

Hij benadrukt verder dat meer transparantie nodig is. "We moeten bijvoorbeeld Nederlandse tijdschriften lezen om te weten hoeveel vermogen de top heeft en dat dit is verdubbeld", zo legt hij uit.

Probleem blijft dat deze gegevens ook maar schattingen zijn en dat er dus eigenlijk geen echte duidelijkheid is.

Piketty zegt dat hij geen voorstander van progressievere belastingen is, als uit verder onderzoek blijkt dat er in Nederland helemaal geen trend is van vermogensconcentratie.

Ongelijkheidsprobleem 

Eerder bekritiseerde econoom Willem Vermeend, voormalig staatssecretaris, in een interview met NU.nl vooral de politieke boodschap die de Franse econoom verspreidde. Volgens Vermeend schaadt een nog hogere belasting de economie en is er helemaal geen ongelijkheidsprobleem in Nederland.

Vermeend vertelde dat de rentenierssamenleving, zoals Piketty die schetst, helemaal niet terug gaat keren. "De echt vermogende mensen worden ondernemers. Dat zijn mensen die met nul euro beginnen en iets opbouwen. Denk aan ondernemers in onroerend goed of internet." 

De achterliggende gedacht is dat ondernemers meer toevoegen aan de economische groei dan renteniers en dat deze groep ondernemers elkaar ook zal aflossen. 

Volgens Piketty lost dit het probleem niet op. "Zelfs als de meest vermogenden alleen maar uit entrepreneurs bestaat, als die inkomens drie of vier keer sneller groeien dan de economie, dan blijft het probleem bestaan." In de praktijk verwacht hij dat de groep met het meeste vermogen altijd een mengeling zal zijn tussen renteniers en entrepreneurs. 

Rijk

Hij benadrukt verder dat er ook een optimistische boodschap uitgaat van zijn boek. Hij haalt een grafiek aan waarin de waarde van het vermogen van particulieren wordt afgezet tegen het nationaal inkomen.

Het vermogen stijgt de laatste jaren naar nieuwe hoogtes, maar volgens Piketty is dat niet alleen negatief. De grafiek laat zien dat inwoners van de eurozone relatief rijk zijn.

Piketty meent dat de waarde van private vermogens hoger is dan het vermogen van overheden in de eurozone. "In andere woorden, wij zijn rijk en onze overheden zijn arm."

Nederland

Vergeleken met het buitenland is de eurozone nog rijker. Het aandeel van Europese staatsschuld in buitenlandse handen is minder dan de belangen van Europese partijen in het buitenland. "Dit is een erg belangrijke boodschap om te realiseren." Hij wil hiermee aantonen dat de eurozone niet in handen is van buitenlandse eigenaren. 

Ook in Nederland is een stijgende lijn zichtbaar tussen de verhouding van particulier vermogen en het nationaal inkomen. Ook als rekening wordt gehouden met de grote pensioenfondsen in Nederland, denkt de econoom.

Video: 'Grote vermogens zwaarder belasten'
Video: 'Grote vermogens zwaarder belasten'

Staatsschuld

Over het huidige beleid in veel eurolanden om de staatsschuld te verminderen is hij kritisch. De staatsschuld reduceren van 100 procent van het bbp, met 0 procent groei en een begrotingsoverschot, is heel erg moeilijk. Hij pleit voor meer progressieve belastingen om de belastingopbrengst te vergroten.

"Iemand moet de staatsschuld betalen. Het is beter als je meer vraagt van mensen die miljoenen hebben dan van mensen die zelf al een schuld hebben."

Piketty pleit ook voor meer integratie in Europa. Hij haalt hierbij de teleurstellende economische groeicijfers in Europa aan en zet die af tegen economische groei in het buitenland. Volgens de econoom kan meer integratie het verschil maken. "Niemand is tevreden met de huidige situatie."

Dit wilt u weten over de Franse econoom Thomas Piketty

Mooie BBC-animatie: Piketty's theorie in 3 minuten
Mooie BBC-animatie: Piketty's theorie in 3 minuten