Nederland maakt evenveel fouten bij de besteding van Europees geld als andere lidstaten.

Dat stelt het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, Alex Brenninkmeijer, woensdag in Brussel.

De voormalige Nationale Ombudsman zegt dat bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. De controleurs stellen dat de lidstaten van de Europese Unie vorig jaar 4,7 procent aan Europese subsidies (zo'n 7 miljard euro) verkeerd uitgaven.

''Een ding is zeker. Als het gaat om fouten, is het beeld negatief over heel Europa, inclusief Nederland. Nederland kan niet stellen dat het beter is dan de rest, wat de Algemene Rekenkamer er ook van zegt'', aldus Brenninkmeijer.

Corruptie

Hij wijst bijvoorbeeld op ernstige verdenkingen van corruptie bij ICT-bedrijf Ordina, de politie en Defensie rond openbare aanbestedingen. ''Het beeld van het wel en wee van de Nederlandse overheid verschilt niet fundamenteel van dat van de Europese overheid'', aldus Brenninkmeijer.

Het aantal fouten van de EU-lidstaten daalde vorig jaar overigens licht in vergelijking met 2012. Toen ging het bij 4,8 procent van de gevallen mis. Voor het eerst sinds 2009 is er een daling in het aantal fouten. De Europese Rekenkamer baseert haar cijfers op steekproeven en op onderzoek van administraties.

Lidstaten keurden projecten goed en schoten geld voor, waarna ze de rekeningen indienden bij Brussel. Maar eigenlijk voldeden niet alle projecten aan de voorwaarden voor Europees geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld voor het midden-en kleinbedrijf dat feitelijk naar grote ondernemingen ging.

Foutmarge

De foutmarge is geen graadmeter voor fraude of verspilling, benadrukken de controleurs. Maar de foutmarge had veel lager kunnen zijn, als de lidstaten de bestemming van het geld beter gecheckt hadden.

Nationale overheden hadden voldoende informatie voorhanden om fouten te zien én te corrigeren, voordat ze deze indienden bij de Europese Commissie, aldus de EU-Rekenkamer. Brussel zelf had ook beter moeten controleren of de lidstaten alle projecten wel op de juiste manier beoordelen.