De Nederlandse textiel- en kledingsector werkt hard aan maatregelen om misstanden bij de productie van kleding aan te pakken.

Op een congres op het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam presenteerden brancheorganisaties Inretail, Modint en VGT donderdag onder meer een stappenplan dat ondernemers meer zicht geeft op de eigen toelevering.

Het gaat volgens een woordvoerder om een soort basis-gebruiksaanwijzing om problemen te kunnen bestrijden die eerder leidden tot het instorten van fabrieken in Bangladesh en de deze week naar buiten gekomen uitbuiting van meisjes in spinnerijen in India.

Het is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat de branche een eerste actieplan presenteerde voor het duurzamer maken van de eigen industrie. Er zijn sindsdien diverse werkgroepen opgericht, waaronder een die zich specifiek bezighoudt met het brandveiligheidsakkoord voor de fabrieken in Bangladesh.

Dat is inmiddels door 18 Nederlandse bedrijven ondertekend. Samen met overheid en andere organisaties is ook een aanpak ontwikkeld voor het in kaart brengen en terugdringen van kinderarbeid in Turkije.

Vakbonden en actieorganisaties FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen de initiatieven toe. Maar ze constateren ook dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. Op dit moment is er nog maar een gering aantal bedrijven dat actief meedoet in de werkgroepen. De organisaties sporen aan tot het maken van bindende afspraken over concrete doelen en toetsbare resultaten.