ROTTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Rotterdam op 24 juni een onjuiste jaarrekening van het Havenbedrijf Rotterdam laten vaststellen. Twee dagen voor de vaststelling van de jaarrekening wist het college al van de garantstelling van 25 miljoen euro aan de Commerzbank door algemeen directeur W. Scholten van het havenbedrijf.

Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die het college op 22 juni 2004 schreef aan de Commissie tot Onderzoek Rekening. In deze brief constateert het college dat de garantie wel in het jaarverslag van het havenbedrijf vermeld had moeten worden.

Schuld

Afgelopen mei kreeg de raad van commissarissen te horen dat het havenbedrijf 25 miljoen euro schuld had aan de Commerzbank. Doordat havenwethouder Van Sluis tevens president-commissaris is bij het havenbedrijf was het college direct ook op de hoogte van de garantie.

Het college meldt in zijn brief van 22 juni dat Van Sluis een indringend gesprek heeft gevoerd met Scholten en van zijn verbazing en ongenoegen blijk heeft gegegeven.

Commissie

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat met het vertrouwelijk informeren van de Commissie tot Onderzoek Rekening in wezen de gemeenteraad op de hoogte is gesteld. Waarom de voltallige gemeenteraad vervolgens niet is geïnformeerd bij de vaststelling van de onvolledige jaarrekening, is volgens de zegsman onderwerp van onderzoek van een speciale commissie. Die is ingesteld sinds de discussie is losgebarsten over de afgegeven garanties door Scholten voor RDM.