Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
onderwijs universiteit hbo hoorcollege erasmus leren collegezaal

Slechte baankansen voor veel universitair studenten

Driekwart van de universitair afgestudeerden heeft de komende jaren matige tot slechte kansen op het vinden van een baan die past bij hun studie.
Door Novum

Vooral economen, juristen en bedrijfskundigen, samen een derde van alle eerstejaars, gaan daar moeite mee krijgen. Opvallend is dat de vooruitzichten voor informatici juist goed zijn, staat in de Keuzegids Universiteiten 2015 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

De beroepsgroep voor economen en bedrijfskundigen is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot. Samen met een stagnerende economie zorgt dit voor ongunstige verwachtingen.

Bij een reeks andere studies, van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde, is de situatie iets minder ongunstig, maar nog steeds matig, blijkt uit de gids die dinsdag uitkomt.

Hbo

Begin deze maand bleek uit de Keuzegids HBO 2015 nog dat ook bijna driekwart van de huidige eerstejaars hbo'ers straks moeite krijgt met het vinden van een baan. Opvallend hierbij is dat universitair opgeleide informatica- en informatiekundestudenten de komende jaren goede kansen maken op een baan, terwijl de perspectieven voor hbo-studenten informatica niet bepaald rooskleurig zijn.

Dat komt doordat er veel minder universitair geschoolde informatici zijn, terwijl op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan, staat in de gids.

Theologie

Voor universitair studenten elektrotechniek, werktuigbouwkunde, tandheelkunde en theologie zijn de baankansen ook gunstig tot zeer gunstig. Voor de richting theologie is dit volgens de gids verrassend, aangezien sprake is van een dalend aantal banen.

Een 'golf pensioneringen' zorgt er echter voor dat afgestudeerden de komende jaren goede kansen hebben.

In de gids staan ook beschrijvingen en ranglijsten per studie. Bij de brede klassieke universiteiten scoort de Radboud Universiteit Nijmegen het best. Bij de overige universiteiten is dat de Open Universiteit, die afstandsonderwijs biedt, op de voet gevolgd door Wageningen University.


Lees meer over:

Werkgelegenheid

Aanbevolen artikelen