Gemeenten zetten miljoenen euro's opzij om het verwachte tekort te dekken van de nieuwe zorgtaken die zij per 2015 krijgen. 

Dat blijkt maandag uit een enquête van de Volkskrant.

Meer dan de helft van de gemeenten laat weten zich zorgen te maken. Ze leggen geld opzij dat ten koste gaat van andere gemeentelijke uitgaven. Het idee is dat hulpbehoevenden en familie zelf meer moeten gaan doen om kosten te besparen. Maar de gemeenten denken dat de besparingen niet genoeg zijn om het tekort op te vangen.

Zo legt de gemeente Almere volgens de krant 5 miljoen opzij, Rotterdam 35 miljoen voor twee jaar en Zaanstad 8 miljoen. Wel denken de meeste gemeenten dat dat ze een paar jaar na invoering binnen de budgetten moeten gaan blijven en geen extra geld opzij hoeven te zetten.

In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe beleidsvelden: de Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet.

Vier dingen die u moet weten over de veranderingen in de zorg