Alle zeven door de ECB onderzochte Nederlandse banken zijn geslaagd. 

Het volgende overzicht geeft per bank de kapitaalratio (CET1) in procenten voor: 

A. De eigen opgave per 1 januari 2014 
B. Na de uitgebreide toelichting van de leningen en bezittingen oftewel de Asset Quality Review (AQR) 
C. Slechtste score in stresstest met drie jaar van een gematigde economische ontwikkeling (ondergrens 8 procent) 
D. Slechtste score in stresstest met drie jaar van een slechte economische ontwikkeling (ondergrens 5,5 procent) 

ABN AMRO 
A. 12,2 
B. 12,1 
C. 12,5 
D. 9,1 

Bank Nederlands Gemeenten 
A. 23,7 
B. 21,9 
C. 21,3 
D. 17,3 

Rabobank 
A. 12,8 
B. 12,0 
C. 11,2 
D. 8,4 

ING 
A. 10,4 
B. 10,1 
C. 10,4 
D. 8,7 

Nederlandse Waterschapsbank 
A. 75,6 
B. 72,5 
C. 72,3 
D. 54,0 

Nederlandse tak Royal Bank of Scotland 
A. 14,5 
B. 14,5 
C. 13,3 
D. 7,2 

SNS Bank 
A. 15,5 
B. 14,9 
C. 15,0 
D. 6,8