In 2013 is het aandeel personen dat een baan vond vanuit een bijstandsuitkering wederom gedaald.

7,3 procent van de Nederlanders die eind 2012 een bijstandsuitkering ontvingen vond een baan in 2013. Dat is iets lager dan een jaar eerder, toen dat nog voor 7,9 procent was.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aandeel is sinds de metingen begonnen, in 2007, nog niet zo laag geweest.  

Voor de economische crisis lag het aandeel mensen dat werk vond vanuit de bijstand bijna twee keer zo hoog. In 2008 was dat 12 procent en in 2007 bijna 15 procent.

Mannen en jongeren tot 35 jaar in de bijstand slaagden er het vaakst in om werk te vinden. Van alle grote gemeenten heeft Zoetermeer het hoogste aandeel personen dat vanuit de bijstand een baan vond. Rotterdam is dit jaar met 4,8 procent de hekkensluiter.