De ontslagen directeur Peter Span van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) kocht veel grond zonder dat hij de raad van toezicht (rvt) informeerde.

De voormalige voorzitter en vicevoorzitter van de rvt hebben dat maandag gezegd tijdens verhoor in de rechtbank.

De kleine corporatie werd vorig jaar gered met 118 miljoen euro van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De problemen waren veroorzaakt door vele, dure grondaankopen en leningen. De corporatie met ruim vierduizend woningen had genoeg grond om de woningvoorraad te kunnen verdubbelen.

Zelfs na een expliciet verbod van de toezichthouders bleef directeur Span grond kopen. Hij probeerde dat te verhullen door papieren te vervalsen, aldus oud-voorzitter Frank Staal van de rvt. ''Met de kennis van nu veronderstel ik dat er grond is gekocht zonder onze goedkeuring’’, zei hij.

Verrassing

''De totale omvang van de grondportefeuille werd mij pas na mijn vertrek duidelijk en was voor mij ook een verrassing. De omvang was niet in overeenstemming met onze informatie. De conclusie zou kunnen zijn dat er grond is gekocht zonder toestemming’’, aldus voormalig vicevoorzitter Jan Willem Wijsman.

Span werd in 2011 ontslagen vanwege zijn te grote ambities. Een poging van WSG om 9,2 miljoen euro schadevergoeding van hem te krijgen, mislukte. WSG overweegt nu ook schade te claimen bij de toenmalige toezichthouders.