FNV Bondgenoten stemt tegen de voorgenomen vakbondsfusie. Dat blijkt uit de stemming van de leden tijdens een speciaal fusiecongres in Den Haag. 

Dat maakt de vakbond woensdag bekend.

Een meerderheid van bijna 64,62 procent stemde voor, maar er was minimaal een tweederde meerderheid (66,67 procent) nodig om het fusiebesluit goed te keuren.

Het bestuur van FNV Bondgenoten treedt af als gevolg van het besluit, zij hadden zich voorafgaand aan het congres al gecommitteerd aan de uitslag. Het bondsbestuur is voor de fusieplannen.

De uitslag is een flinke tegenvaller voor de voorgenomen fusieplannen nadat eerder FNV Sport en Abvakabo FNV voor stemden. Bij FNV Bouw moet donderdag alleen de bondsraad zich hier nog over buigen nadat de leden in ruime meerderheid hun steun hadden uitgesproken voor de fusie. 

Teleurgesteld

FNV Bondgenoten-voorzitter Ellen Dekkers is "zwaar teleurgesteld" dat zij het congres niet heeft kunnen overtuigen. "Heel spijtig dat de vakbeweging FNV niet samen sterker door kan. We hebben van ons congres in 2013 de opdracht gekregen de fusie voor te bereiden. Dat is op dit moment mislukt. Het hoofdbestuur zal zijn conclusies trekken en gaan aftreden." 

FNV-voorzitter Ton Heerts benadrukt dat de vakbondsfusie hiermee van de baan is. "We zullen ons de komende dagen beraden op de vervolgstappen." Of Heerts zich ook beraadt op zijn aanblijven als voorzitter werd niet bekendgemaakt. Heerts is een fervent voorstander van fusieplannen sinds het traject twee jaar geleden werd ingezet.

Baanverlies

Volgens de tegenstemmers zijn er te weinig zekerheden om de sectoren ook financieel te versterken. De ondernemingsraad van FNV Bondgenoten stapte onlangs naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om zich tegen de fusieplannen te verzetten. Er zijn onder andere zorgen over het verlies van werkgelegenheid. 

Dinsdag maakte de vakcentrale bekend dat er 120 van de in totaal 1.400 voltijdsbanen banen verloren gaan als gevolg van de reorganisatie. De werknemersorganisatie hoopt dit op te vangen met natuurlijk verloop en er wordt gekeken naar herplaatsing binnen de eigen organisatie.

Gemiste kans

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) noemt de mislukking van de fusie een gemiste kans voor de toekomst van de vakbeweging. '

''Tijdens het kwartiermakerschap heb ik gevoeld dat leden van de FNV heel erg hechten aan eendracht. Het verbaast me dan ook niet dat een overgrote meerderheid van de leden voor de vernieuwing heeft gestemd", zegt de de bewindsvrouw. 

Klijnsma stond in 2012, toen nog als PvdA-Kamerlid, aan de wieg van de reorganisatie van de de FNV.

Ledenraad

Bij de voorgenomen fusie moesten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV een grote, sterke vakbond vormen. De andere FNV-bonden zoals AOb, NVJ en FNV Veiligheid, blijven als bond zelfstandig lid van de FNV.

Vrijdag stemt tot slot het ledenparlement van de FNV, het hoogste orgaan van de vakcentrale, over de nieuwe plannen. De stemming van de bondsraad van FNV Bouw en het FNV-ledenparlement gaan door, maar de organisaties zeggen zich te beraden op de ontstane situatie FNV Bondgenoten.

Dit moet u weten over de vakbondsfusie