De leden van ambtenarenbond Abvakabo FNV hebben in navolging van FNV Bouw en FNV Sport ingestemd met de voorgenomen vakbondsfusie.

Dat meldt de vakbond dinsdag.

Tijdens een fusiecongres in Den Haag antwoordde ruim 93 procent van de leden 'ja' op de vraag of Abvakabo FNV op moet gaan in de nieuwe vakbond volgend jaar.

De uitkomst is een opsteker voor de voorstanders van de fusie, Abvakabo is op FNV Bondgenoten na de grootste vakbond die bij de FNV is aangesloten.

Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk noemt de uitslag een belangrijke stap in de vernieuwing van de FNV. "Ik ben er trots op dat onze leden volmondig ja hebben gezegd. Zij geloven in een krachtige FNV en kijken uit naar samenwerking met de andere vakbonden."

Positief

FNV-voorzitter Ton Heerts verwelkomt de derde FNV-bond die zich uitspreekt voor de fusie. "Na de positieve berichten van gisteren van FNV Sport en FNV Bouw is het goed om te zien dat ook Abvakabo FNV wil samengaan in een sterke vakbeweging die dicht bij de leden staat." Overigens moet donderdag de bondsraad van FNV Bouw definitief over de fusie besluiten.

Heerts zegt uit te kijken naar het congres van woensdag als de leden van FNV Bondgenoten zullen stemmen over voorgenomen fusie.

Ontslag

Die stemming zal echter spannender zijn dan bij de vakbonden tot nu toe. De ondernemingsraad van FNV Bondgenoten stapte onlangs naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om zich tegen de fusieplannen te verzetten. Er zijn onder andere zorgen over het verlies van werkgelegenheid. 

Dinsdag maakte de vakcentrale bekend dat er 120 van de in totaal 1.400 voltijdsbanen banen verloren gaan als gevolg van de reorganisatie. De werknemersorganisatie hoopt dit op te vangen met natuurlijk verloop en er wordt gekeken naar herplaatsing binnen de eigen organisatie.

Bij de voorgenomen fusie moeten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV een grote, sterke vakbond vormen. De andere FNV-bonden zoals AOb, NVJ en FNV Veiligheid, blijven als bond zelfstandig lid van de FNV.

Dit moet u weten over de vakbondsfusie