De reorganisatie als gevolg van de voorgenomen fusie binnen FNV kost komende jaren naar verwachting 120 van de in totaal 1400 voltijdsbanen.

De vakbeweging denkt dit grotendeels via natuurlijk verloop op te vangen. Daarnaast wordt er gekeken hoe mensen binnen de eigen organisatie kunnen worden herplaatst.

''Komende 3 jaar wordt er in ieder geval niemand ontslagen'', verzekert FNV-bestuurder Hettie Kijzers dinsdag.

''Wij zetten geen mensen aan de kant. Dat verwachten we van andere werkgevers en dat verwachten we ook van onze eigen werkgever.''

Stemmen

Deze week wordt er binnen de vakbeweging gestemd over het plan om FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV samen te voegen tot één grote, sterke vakbond.

Zij krijgen één werkorganisatie en vallen dan met ingang van volgend jaar rechtstreeks onder de leiding van FNV-voorzitter Ton Heerts.

Maandag ging FNV Sport als eerste van de partijen akkoord met de plannen.

FNV Bondgenoten

Bij FNV Bondgenoten lijkt de meeste discussie te bestaan over het fusievoorstel. De ondernemingsraad van de bond stapte onlangs naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om zich hiertegen te verzetten. Die heeft onder meer zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid.

FNV-voorman Heerts werkt al ruim 2 jaar aan een plan om de positie van de vakbond te versterken en de herkenbaarheid van FNV te verbeteren. De vakbonden kampen al jaren met een teruglopend ledental.

Pensioenakkoord

Deze hervorming geldt als een laatste stap in het vernieuwingsproces dat FNV in gang zette, nadat in 2011 hevige onenigheid was ontstaan over het pensioenakkoord dat toenmalig voorzitter Agnes Jongerius met kabinet en werkgevers had gesloten.

Enkele grote FNV-bonden, zoals Bondgenoten en Abvakabo, waren hierover zo boos dat de vakcentrale bijna uit elkaar viel.

Mocht een van de betrokken bonden deze week toch 'nee' zeggen dan is de fusie van de baan. Het is dan ''statutair en notarieel'' niet mogelijk om het huidige fusietraject voort te zetten. Veel kleinere FNV-bonden vallen buiten de fusie. Zij blijven als bond zelfstandig lid van de FNV.

Dit moet u weten over de vakbondsfusie