De leden van FNV Bouw stemmen met een grote meerderheid voor de fusie met een aantal andere FNV-bonden.

Dat blijkt uit de stemming tijdens het FNV Bouw-congres maandag in Den Haag.

Een overgrote meerderheid van ruim 90 procent stemde zo in om samen te gaan met FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Sport op in de FNV. De andere FNV-bonden, zoals AOb, NVJ en FNV Veiligheid, blijven als bond zelfstandig lid van de FNV.

Charley Ramdas, vicevoorzitter van FNV Bouw zegt zeer verheugd te zijn over de uitkomst. "Hiermee geeft ons congres een duidelijk signaal af waar het met de nieuwe vakbeweging naar toe moet: krachtig, sociaal en solidair bouwen aan een toekomstbestendige vakbeweging." Donderdag moet de bondsraad definitief over de fusie besluiten.

Deze week stemmen de andere vakbonden eveneens of ze akkoord gaan met de voorgenomen fusie. Eerder stemde de ledenraad van FNV Sport al unaniem voor de fusieplannen. Vrijdag stemt tot slot de vakcentrale. De FNV wil zo dichter bij haar leden staan met herkenbare sectoren. 

Problemen

De FNV sloeg deze weg in nadat er in 2011 onenigheid ontstond tussen de verschillende vakbonden over het pensioenakkoord. Er werden zogenoemde kwartiermakers ingezet om de problemen in kaart te brengen. 

Zij concludeerden in juli 2012 dat het pensioenakkoord tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet wel de aanleiding tot het conflict in de FNV was, maar er lagen diepere oorzaken aan ten grondslag. Zij kwamen daarom met het advies de organisatie ingrijpend te wijzigen en een nieuwe vakbeweging op te richten.

Dit moet u weten over de vakbondsfusie