De doelstelling van het kabinet om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, is volstrekt onhaalbaar. 

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rapport dat RTLZ in handen heeft. 

In het rapport analyseren onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau hoe de energievoorziening in Nederland ervoor staat.

De conclusie, schrijft RTL Nieuws op basis van het rapport Nationale energieverkenning 2014, is dat de doelstellingen niet worden gehaald. Oorspronkelijk wilde het kabinet in 2020 16 procent van de energie duurzaam produceren. Die doelstelling is opgeschoven naar 2023. Het huidige doel is om in 2020 op 14 procent duurzame energie te zitten.

Maar, zo zou blijken uit het rapport, bij de "meest plausibele schatting" waarin rekening wordt gehouden met alle onzekerheden, zal het aandeel hernieuwbare energie in 2020 uitkomen op 10,6 procent.

Als het beleid wordt gevolgd wat ingezet is, komt het aandeel hernieuwbare energie uit op 12,6 procent, wat onder de 14 procent zit die het kabinet in 2020 wil halen. 

Op de lange termijn wil het kabinet een volledig duurzame energievoorziening in 2050.