Wat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën betreft blijft het zo dat toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks tot 2,5 miljoen euro aan opgehaalde boetes mogen houden. 

Hij wijst een voorstel af van de SP en van zijn eigen PvdA om alle boete-inkomsten naar de schatkist te laten vloeien.

Volgens SP-Kamerlid Arnold Merkies zou het zuiverder zijn als de inkomsten uit de boetes gewoon teruggaan naar de staatskas. Henk Nijboer (PvdA) sloot zich daar bij aan.

Volgens hem is er anders het risico dat de instanties gaan streven naar een bepaalde opbrengst. ''Daar moeten we heel ver weg van blijven'', zei Nijboer in een verwijzing naar de verkeersboetes die de politie zelf mag houden.

Extra kosten

Maar Dijsselbloem is het daar niet mee eens. Volgens hem maken DNB en AFM echt extra kosten als het ''ergens foute boel is''.

Die kosten vallen dan tijdens het strengere toezicht en het onderzoek, maar ook tijdens het opleggen van de boetes. De juridische afronding van het opleggen van een boete kost ook flink geld.

Dijsselbloem vindt het niet reëel dat andere bedrijven in de sector dan meer geld kwijt zijn aan de bekostiging van het toezicht door DNB en AFM. Dat zou namelijk het geval zijn omdat de hele sector meebetaalt aan de kosten van het onafhankelijk toezicht.

''Ik wil niet dat de goeden onder de kwaden lijden.'' De minister beloofde in een brief nog eens uit te leggen waar het bedrag van 2,5 miljoen euro op is gebaseerd.

'Perverse prikkel'

SP en PvdA kregen wel steun van de PVV. Volgens Kamerlid Tony van Dijck is er sprake van een 'perverse prikkel' als toezichthouders de opbrengst van de boetes moeten houden.

Het CDA wil juist het bedrag dat DNB en AFM mogen houden, verdubbelen naar 5 miljoen euro. Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is het heel goed te verdedigen dat de boetes weer ingezet worden voor goed toezicht op banken, verzekeraars en andere bedrijven in de financiële sector.