Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) is het niet eens met de oppositiepartijen dat er vooral veel taboes staan in zijn brief over de hervorming van het belastingstelsel.

Dat zegt Wiebes donderdag in de Tweede Kamer op de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen.

"Het is een improductieve zoektocht. Waar leidt dat toe?", vraagt de bewindsman zich af.

Jesse Klaver (GroenLinks) stelt dat het niet de Kamer is die taboes opzoekt. "Dat doet het kabinet. In de brief staat dat belasting op vermogens niet verhoogd mag worden en de belasting voor automobilisten niet mag stijgen," zegt Klaver. Ook Wouter Koolmees (D66) en Arnold Merkies (SP) zeggen taboes te zien.

Vanuit de Vereniging Eigen Huis (VEH) kwam de kritiek dat de belastingherziening niet wordt aangegrepen om de woningmarkt verder te hervormen. "De problemen op de woningmarkt zijn eerder toegenomen dan afgenomen", zei VEH-directeur Rob Mulder woensdag tegen NU.nl.

Banen

Met de belastingherziening en lastenverlichting schat het kabinet in dat hierbij honderdduizend banen worden gecreëerd, bovenop het effect van de eventueel herstellende economie. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) benadrukt dat dit gaat om een ambitie van het kabinet, het Centraal Planbureau heeft deze plannen daarom niet doorgerekend.

In de brief over een ander belastingstelsel die Wiebes vorige week naar de Tweede Kamer stuurde staat niet dat er lastenverlichting komt, maar wat het kabinet gaat doen als het er komt.

Vlaktaks

De brief heeft meer werkgelegenheid en vereenvoudiging tot doel, zegt Wiebes. Bij de herziening is de invoering van een vlaktaks wat Wiebes betreft een optie.

"De vlaktaks is in eerste instantie niet logisch, maar wel bespreekbaar. Het gaat om het doel, de vlaktaks is daarin een instrument", zegt de bewindsman op een vraag hierover van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. De vlaktaks is een vorm van belasting waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage wordt belast.

Wiebes wist ook te melden dat de accijnsverhoging heeft gezorgd voor 150 miljoen euro extra inkomsten. Hij rekende de Kamer voor dat er dit jaar weliswaar minder diesel en lpg wordt verkocht, maar dat de accijnsverhoging toch leidt tot een ''aanzienlijke toename'' van de accijnsinkomsten.

Illusie

Het CDA en D66 dringen er bij het kabinet nogmaals op aan om het proces voor de belastinghervorming sneller te laten verlopen. De partijen willen voor 1 februari concrete plannen van het kabinet.

Maar volgens Dijsselbloem is het een illusie dat de hervorming in 2016 gerealiseerd kan zijn. Daarvoor zijn er teveel economische en uitvoeringsknelpunten. "Het proces van de vorige belastingherziening heeft vijf jaar geduurd", zegt Dijsselbloem. Hij benadrukt wel dat hij dit sneller wil doen.

Hij belooft aan de Kamer prioriteit te geven om ruimte te vinden in de begroting om ongewenste inkomenseffecten van een stelselverandering te compenseren. Hier is 3 tot 5 miljard euro 'smeerolie' per jaar voor nodig. Pas als deze smeerolie er is, die volledig moet komen uit financiële meevallers, kan een begin worden gemaakt met concrete plannen.

Hypotheken

Dijsselbloem deed ook een toezegging aan mensen die met hun huis onder water staan, een situatie waarbij de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Hij wil met banken hierover in gesprek. 

De bewindsman wil in antwoord op vragen van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten kijken of deze groep mensen hun hypotheekschuld boetevrij kunnen oversluiten. De rente wordt daarna vervolgens lager.

Noodfonds

Op een oproep van Henk Nijboer (PvdA) om de lonen te verhogen daar waar dat kan, reageerde Dijsselbloem positief. Dat thema staat bij het kabinet op de agenda, maar met de kanttekening dat de sociale partners uiteindelijk over loonafspraken gaan, zei de minister.

Ook stelde hij Mark Harbers van de VVD gerust dat het Europese noodfonds ESM niet zal worden gebruikt voor investeringen in de Europese economie. Harbers had hier vragen over gesteld nadat Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, op deze mogelijkheid hintte.

In het noodfonds zit 700 miljard euro, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit garanties, bedoeld om landen in de eurozone te redden als die in financiële problemen komen. Juncker is op zoek naar financiering nadat hij aankondigde de Europese economie met 300 miljard euro te stimuleren.

Groen onderwijs

Tot slot beloofde de minister in te stemmen om extra te investeren ​in agrarisch en groen onderwijs, een wens van de VVD en D66. Het aantal studenten bij zogenaamde 'groene opleidingen' stijgt.

Voor dit jaar wordt hier 15 miljoen euro voor verschoven van de begroting van het ministerie van Onderwijs naar het ministerie van Economische Zaken, waar het 'groene onderwijs' onder valt. Daarna moet een structurele oplossing komen.