De stad Rotterdam gaat de komende vier jaar fors bezuinigen, oplopend van ruim 35 miljoen euro in 2015 tot 85 miljoen euro in 2018.

Daarvoor wordt niet alleen gesneden in het ambtelijk apparaat, maar ook in de ondersteuning van de zwakkeren in de Rotterdamse samenleving.

Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een presentatie van het werkprogramma van het college voor de komende vier jaar. Daarin zitten de partijen Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA.

Zij bezuinigen volgend jaar ruim 11 miljoen euro op maatschappelijke ondersteuning, oplopend tot ruim 24 miljoen euro in 2018.

Tegelijk wordt er ook ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in 2015, oplopend tot ruim 77 miljoen euro in 2018. Dat geld gaat onder meer naar stadsvernieuwing, onderwijs, verkeer en vervoer.

Schoner 

Zo willen de partijen Rotterdam nog schoner hebben, moet de luchtkwaliteit worden verbeterd en de herrie in de stad verminderd. Daarnaast moet de havenstad fietsvriendelijker worden.

Het aantal Rotterdammers in de bijstand moet over vier jaar zijn teruggebracht van nu 38.000 naar 26.000. Die doelstelling staat los van het aantal mensen dat de bijstand instroomt. En wie wel een bijstandsuitkering heeft, moet daar wat voor terugdoen.

Ook moet Rotterdam nog veiliger worden dan het afgelopen jaren al is geworden. Het gaat dan vooral om de wijken die als de minst veilige in de Maasstad bekendstaan.

Om burenoverlast tegen te gaan, komen er 25 ambtenaren bij die daar op gaan controleren. In 2018 moet er een aantal asowoningen in de stad staan voor mensen die hun overlast niet beperken. In het openbaar vervoer komen 25 extra toezichthouders. Vanaf 2017 staat op elke metro een toezichthouder.