Verplegers en thuiszorgers hebben na maandenlange acties een nieuwe cao. 

Dat hebben de vakbonden en de werkgevers woensdag bekendgemaakt.

De 430 duizend medewerkers in de sector krijgen twee procent meer loon. Verder zijn afspraken gemaakt over een minimumaantal uren en een minimumsalaris. 

De nieuwe cao geldt vanaf begin deze maand tot april 2016. Per maart gaat het loon met anderhalf procent omhoog en per 1 januari 2016 met 0,3 procent. Werknemers in de sector krijgen in januari van dit jaar nog een eenmalige uitkering, melden de partijen in een gezamenlijke verklaring. 

Nulurencontract

De sector wil daarnaast het aantal nulurencontracten sterk terugbrengen. Medewerkers die nu een dergelijk contract hebben, krijgen een vast aantal uren aangeboden.

Datzelfde geldt voor werknemers met een vastgesteld minimum- en maximumaantal uren. Over de compensatie voor het schrappen van het derde WW-jaar onderhandelen de partijen nog verder. 

Het conceptakkoord moet nog door de leden worden goedgekeurd. Alle betrokken partijen laten in de verklaring weten blij te zijn met het akkoord, dat 'van groot belang is' vanwege de grote omvang van de sector.

De zorg staat volgens de partijen zwaar onder druk door aanhoudende veranderingen en bezuinigingen.