Bedrijven in de kinderopvang zouden niet meer dan twintig procent van hun winst mogen afromen. De overige tachtig procent moet worden geïnvesteerd in kwaliteit. 

Daarvoor pleit vakcentrale FNV woensdagochtend, in aanloop naar het Kamerdebat over de branche.

FNV wil met de strengere regels voor crèches het 'blindstaren op het maximaliseren van winst' indammen. "Nu leidt marktwerking alleen maar tot winsten van durfinvesteerders en onzekerheid voor werknemers, ouders en kinderen", schrijft de vakcentrale. "Terwijl iedereen in Nederland weet dat juist kinderen in de opvang stabiliteit nodig hebben."

Het kabinet moet van FNV een landelijke visie ontwikkelen op kinderopvang. "Wat er nu gebeurt is knip- en plakwerk. We moeten weer kiezen voor goede, betrouwbare en betaalbare opvang voor onze kinderen."

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzaal en het versimpelen van de kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil hierover in het voorjaar met een wetsvoorstel komen.

Op de Kameragenda staat ook het faillissement en de doorstart van Estro begin juli. Volgens FNV was dat bedrijf een typisch voorbeeld van wat er mis is in de branche. "Dat moet een halt worden toegeroepen."