Werknemers op een sociale werkplaats hebben vaak het gevoel dat ze nergens met eventuele problemen terechtkunnen. 

Gemeenten hebben vaak slecht zicht op de werkvloer van de sociale werkplaats, doordat ze de sociale werkvoorziening uitbesteden. 

Dat concludeert de Nationale ombudsman Frank van Dooren in een dinsdag gepubliceerd rapport. De kwestie is bovendien exemplarisch; de gemeenten in Nederland worden verantwoordelijk voor steeds meer taken, zoals Wajong en jeugdzorg. Daardoor kunnen ook andere groepen tussen wal en schip belanden als zij klachten of problemen hebben.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wet sociale werkvoorziening en vanaf 2015 voor de Participatiewet. Dankzij die wetten kunnen zo'n 120.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk.

Maar de gemeente besteedt de uitvoering vaak uit bij gemeenschappelijke regelingen, en die leggen de taak vaak weer neer bij een zogenoemd SW-bedrijf.

Weinig weet

Daardoor hebben gemeente vaak te weinig weet van ''hoe haar publieke taak om mensen met een arbeidsbeperking kansen op de arbeidsmarkt te bieden, in de praktijk wordt uitgevoerd'', aldus Van Dooren.

Bij problemen hebben mensen het gevoel dat ze nergens heen kunnen en dat zij in de steek worden gelaten. Het gevolg is frustratie, groepsacties en soms zelfs dat mensen zich liever ziek melden dan het gesprek aangaan.