Het Centraal Planbureau (CPB) bevestigt de juistheid van de eerder uitgelekte cijfers uit de Macro Economische Verkenning (MEV).

Dat maakt het planbureau dinsdag op Prinsjesdag bekend.

Over de uitgelekte cijfers die de NOS vorige week naar buiten bracht, wilde het CPB in eerste instantie de juistheid ervan bevestigen noch ontkennen.

Daarin staat dat de werkloosheid in 2015 daalt, maar met 605.000 mensen wel hoog blijft. Dit jaar raamde het CPB dat er 650.000 mensen geen baan hebben. De economie groeit volgend jaar met 1,25 procent.

Deze cijfers komen overeen met de concept MEV die het CPB in augustus presenteerde. Het begrotingstekort kent wel een kleine aanpassing ten opzichte van de vorige raming. Er wordt nu uitgegaan van een tekort van 2,2 procent in plaats van 2,1 procent. Dit jaar komt het tekort uit op 2,6 procent. Deze cijfers zitten allen ruim onder de 3 procentnorm die Brussel eist van de eurolanden.

De staatsschuld komt in 2015 uit op 70,2 procent van het bruto binnenlands product. Die is daarmee wel hoger dan de in Europa opgelegde bovengrens van 60 procent. Voor dit en vorig jaar komt de schuld eveneens uit op een percentage van rond de 70 (respectievelijk 69,7 en 68,6 procent).   

Consumptie

Huishoudens geven naar verwachting in 2015 1 procent meer uit dan dit jaar, de overheidsbestedingen blijven steken op 0 procent tegenover een min van 0,75 procent in dit jaar.

"De kleine groeiversnelling van de Nederlandse economie in 2015 is vooral het gevolg van de grotere consumptie van huishoudens en het aantrekken van de investeringen door bedrijven. Maar net als in de afgelopen jaren draagt de uitvoer ook in 2015 het meeste bij aan de bbp-groei", schrijft het CPB.

Koopkracht

De eveneens uitgelekte koopkrachtcijfers werden door het CPB eerder al wel betiteld als correct. Daaruit blijkt dat alle Nederlanders na vier jaar van koopkrachtdaling er gemiddeld een half procent op vooruit gaan.

Mensen met een inkomen tot 2.600 euro bruto gaan er per maand een half procent op vooruit. De inkomens van 2.600 tot 5.200 gaan 0,25 procent in de plus. Vanaf 5.200 is de stijging 0,75 procent.

Wereldhandel

De wereldhandel groeit van 2,5 procent in 2014 naar 4,50 in 2015. Daar profiteert ook de export van, de belangrijkste motor van de Nederlandse economie.

De export trekt volgend jaar iets verder aan met 3,75 procent. Dit jaar groeide de uitvoer van goederen en diensten met 3,25 procent. Het CPB verwacht ook dat de investeringen in 2015 toenemen, 3,75 procent vergeleken met 3,25 in 2014. 

Buitenland 

Volgens het CPB komen de belangrijkste negatieve onzekerheden uit het buitenland. "De geopolitieke spanningen op diverse plekken in de wereld vormen een risico voor de wereldeconomie."

Het planbureau schrijft dat bij een verdere escalatie van het conflict rond Oekraïne, de Nederlandse economie met 0,25 tot 0,50 procent lager kan uitkomen. In deze berekeningen is niet uitgegaan van verdere escalatie.

Effecten Prinsjesdag op de portemonnee | Gevolgen Prinsjesdag voor ondernemers 

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Politieke reacties | Liveblog | Dossier Prinsjesdag