In 2013 dienden 1.939 mensen een claim in bij Rijkswaterstaat omdat zij schade hadden opgelopen aan hun auto door een slecht wegdek. Dat is bijna zeshonderd meer dan in 2012. 

Toen lag het aantal claims op 1.356. Dat bevestigt Rijkswaterstaat woensdag naar aanleiding van een artikel in Metro.

Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het landelijk wegennet, wijt de toename aan claims aan de strenge vorst begin van vorig jaar. Die leidde tot meer schade aan wegen en ook tot meer schade aan voertuigen.

Overigens worden lang niet alle claims toegekend. ''Gemiddeld krijgt 17 procent van de indieners ook daadwerkelijk een vergoeding'', vertelt een woordvoerster.

Over de eerste helft van dit jaar zijn 453 claims ingediend, aldus Rijkswaterstaat.

Booteigenaren

Een klein deel van het totale aantal jaarlijkse claims is van booteigenaren die schade hebben opgelopen tijdens het varen op een openbare waterweg.

Aangezien het systeem bij Rijkswaterstaat geen onderscheid maakt tussen een weg en een waterweg, zijn er geen precieze aantallen te geven. ''Maar het gros van de claims gaat over schade door een slecht wegdek.''