Nieuwe prognoses van de levensverwachting laten zien dat een verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2024 niet nodig is.

Dat stelt het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging van verzekeringswiskundigen, in zijn tweejaarlijkse raming.

Nederlanders worden naar verwachting weliswaar steeds ouder, zegt voorzitter Jan Kars. Maar de stijging van de gemiddelde levensverwachting verloopt vooralsnog zoals eerder voorspeld. ''Er zijn geen nieuwe tegenslagen.''

Jongetjes die dit jaar worden geboren, worden naar verwachting 89,9 jaar. Meisjes zelfs 92,2 jaar. Bij de vorige prognose van 2 jaar geleden was de levensverwachting van pasgeborenen respectievelijk 86,5 en 87,1 jaar.

Levensverwachting

De pensioengerechtigde leeftijd wordt vanaf 2024 gekoppeld aan de levensverwachting. Nu hebben mensen 2 maanden na hun 65e verjaardag recht op AOW.

Die grens wordt komende jaren stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023. Het kabinet heeft een wetsvoorstel klaar liggen om dat proces nog te versnellen, waardoor de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar uitkomt.

Verzekeraars

Pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken de voorspellingen van het genootschap bij het vaststellen van hun premies en dekkingsgraden.

Voorzitter Kars verwacht op basis van zijn nieuwe prognose geen grote aanpassingen in de voorzieningen van de meest pensioenfondsen en verzekeraars.

Verzekeringsbedrijven Aegon, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden (NN) lieten desgevraagd weten de gevolgen van de nieuwe prognoses nog te bestuderen. De uiteindelijke effecten hangen daarbij sterk af van de samenstelling van het klantenbestand van de betreffende verzekeraar.