Het is niet nodig om het tuchtrecht in de financiële sector wettelijk te verplichten, zoals het kabinet wil.

Datzelfde geldt voor een uitbreiding van de eed of belofte naar 90.000 medewerkers in de financiële sector.

Dat stelt de Raad van State woensdag in een advies bij een wetsvoorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Dijsselbloem wil het tuchtrecht wettelijk opleggen aan de financiële sector, maar volgens de Raad van State geldt een publiek tuchtrecht voor gesloten beroepsgroepen zoals medici of advocaten.

Bankmedewerkers vormen geen gesloten beroepsgroep en bovendien is de bankensector al bezig zelf tuchtrecht in te voeren.

Beperkt

De bankensector kent nu een eed of belofte om het belang van de klant centraal te stellen. Die geldt vooralsnog voor een beperkte groep bankiers, maar Dijsselbloem wil de eed uitbreiden naar alle 90.000 medewerkers in de sector.

Niet doen, zegt de Raad van State, want dan verliest de eedaflegging zijn symbolische betekenis en verwordt tot een routine die geen verband meer heeft met de naleving van de afspraken over integriteit en zorgvuldigheid.

Dijsselbloem heeft op verzoek van de Raad van State zijn plannen inmiddels uitgebreider gemotiveerd, maar houdt er wel aan vast. Zowel bij het tuchtrecht als bij de uitbreiding van de eed geldt dat het nu bij wet wordt geregeld omdat de financiële sector daar zelf om heeft gevraagd, aldus Financiën.