In het Catharina Ziekenhuis is onrust ontstaan over de werksfeer. Vakbonden zoals Abvakabo FNV, CNV en FBZ schrijven in een brief aan de raad van bestuur dat er veel onvrede is op de werkvloer en dat er een angstcultuur heerst. 

De ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf herkennen zich echter niet in het beeld.

De bonden slaan alarm nadat in het ziekenhuis ophef was ontstaan over filmopnamen die werden gemaakt van het personeel.

Er werd gezegd dat de opnamen werden gemaakt door televisieprogramma Zembla. De beelden werden getoond op een personeelsbijeenkomst. Pas dagen later werd onthuld dat het ging om interne opnamen. Het ziekenhuis wilde medewerkers laten zien hoe zij hygiëneregels negeerden.

De bonden schrijven dat in het ziekenhuis al langer een 'hoge mate van onvrede' heerst en 'dat de angstcultuur ongezonde vormen krijgt, waarbij slechte of verkeerde communicatie een grote rol speelt'.

'Kwaad daglicht'

In een gezamenlijke verklaring laten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf vrijdag weten dat vooral vakbond CNV gebeurtenissen uit het verleden blijft herhalen om het ziekenhuis in een kwaad daglicht te stellen.

"We hebben met verontwaardiging kennisgenomen van de manier waarop ons ziekenhuis in verschillende media is geportretteerd. We herkennen ons niet in het beeld over de cultuur dat door de vakbonden wordt geschetst naar aanleiding van een bijeenkomst met 35 medewerkers", luidt de verklaring. "Het beeld strookt niet met de resultaten uit ons recente onderzoek onder bijna 2600 medewerkers."

De raad van bestuur gaat binnenkort in gesprek met de vakbonden.