Het overheidstekort van de Verenigde Staten loopt dit jaar terug tot het laagste niveau sinds 2007. Dat stelt de begrotingsdienst van het Congres (CBO) woensdag in een nieuwe prognose.

Volgens het CBO neemt het tekort dit boekjaar, dat eind september wordt afgesloten, af tot 506 miljard dollar (383 miljard euro).

Dat is meer dan het bedrag van 492 miljard dollar dat in april werd voorspeld, maar aanzienlijk minder dan het gat van 680 miljard dollar dat vorig jaar resteerde.

Volgend jaar neemt het tekort naar verwachting verder af, tot 469 miljard dollar.

Daarmee zou het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid voor het zesde achtereenvolgende jaar kleiner worden. Dat is de langste reeks sinds 2000. In 2009 liep het tekort nog op tot de recordhoogte van 1.400 miljard dollar.

Economische herstel

Ook volgend jaar helpt het economische herstel naar verwachting de overheidsfinanciën verder vooruit. Door de dalende werkloosheid en de stijgende winsten van bedrijven nemen de belastinginkomsten toe. In de komende jaren zet de vergrijzing het huishoudboekje van de overheid echter weer onder druk. Zonder aanpassingen in het beleid lopen het tekort en de staatsschuld dan weer op.

Het tekort komt dit jaar uit op 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgend jaar komt het gat op de begroting naar schatting overeen met 2,6 procent van de omvang van de Amerikaanse economie. In 2007 bedroeg het tekort 1,1 procent.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBO. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen