Bouwers van windmolenparken gaan omwonenden in de omgeving van windmolens compenseren. 

Dat blijkt uit de gedragscode van de Nederlandse Wind Energie Associatie, waarover de NOS zondag berichtte.

Met de compensatie hoopt de belangenbehartiger van de windenergiesector het draagvlak voor windmolens te vergroten.

Dat is noodzakelijk omdat er de komende jaren veel windmolens gebouwd zullen worden, vanwege de doelstelling om in 2020 een groter deel van de energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen te halen.

De compensatie bedraagt volgens de gedragscode 0,40 tot 0,50 euro per megawattuur (MWh) aan opgewekte energie.

Volgens de NOS komt dit neer op 3000 euro per windmolen, die kan worden besteed aan bijvoorbeeld een speeltuin of een natuurpark. Naast de financiële compensatie roept de gedragscode op tot meer overleg tussen windmolenbouwers en de omgeving.