Vakcentrales FNV, CNV en VCP dringen er bij alle wethouders in Nederland op aan niet meer te bezuinigen op de langdurige zorg dan door de regering wordt opgelegd. 

Dat blijkt uit een brief van de werknemersorganisaties die maandag naar alle wethouders van Nederland is gestuurd.

De politiek heeft besloten dat de langdurige zorg per 2015 naar de gemeente wordt overgeheveld.

Dat gaat gepaard met bezuinigingen, maar de vakbonden signaleren dat sommige gemeenten veel meer korten dan door Den Haag wordt geëist. 

"Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken. Bovendien wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed", stellen de vakcentrales.

In het regeerakkoord werd in eerste instantie afgesproken dat er 3,4 miljard euro wordt bezuinigd op de langdurige zorg, dit werd later na overleg met de Tweede Kamer afgezwakt tot 2,3 miljard euro. 

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaat er in 2017 nog evenveel geld naar deze zorg als nu, namelijk ruim 27 miljard euro. Maar door de toenemende vergrijzing is er ieder jaar meer zorg nodig waardoor de kosten ook stijgen.

Kapot

"Verpleeghuizen gaan dicht, maar gemeenten bezuinigen vervolgens ook de thuiszorg weg. Honderdduizenden ouderen zien vaak hun laatste vertrouwde gezicht thuis vertrekken", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. Hij roept daarom de raadsleden op na het zomerreces direct debatten aan te vragen in hun gemeente over dit "probleem". 

Op de thuiszorg word nu gemiddeld ruim 30 procent bezuinigd, maar volgens de vakcentrales wordt er op de zorg voor ouderen en gehandicapten door een aantal gemeenten 25 tot soms bijna 70 procent gekort.

"Er zijn voorbeelden bekend van gemeenten die meer dan de helft korten op het budget voor begeleiding en dagbesteding van gehandicapten en ouderen. Deze overijverige bezuinigingsdrift maakt te veel kapot", zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV.

Waarschuwing

De vakcentrales noemen de situatie waarin te veel wordt bezuinigd "inhoudelijk onacceptabel". In de brief waarschuwen zij de gemeenten die afwijken van de afgesproken bezuinigingen "in de schijnwerpers te zetten". 

"Wij zullen de komende jaren alle gemeenten nauwlettend volgen en hardop benoemen welke gemeentes asociaal beleid voeren", licht een woordvoerster van de FNV toe. Ook zullen de vakcentrales zich met "meer dan gemiddelde inspanning nadrukkelijk met het lokale debat bemoeien". 

In oktober stellen de meeste gemeenten hun beleid vast ten aanzien van nieuwe zorgtaken die zij van het Rijk erbij krijgen. Met een petitie en een referendum proberen de vakbonden de politiek op andere ideeën te brengen.

Wat verandert er in de langdurige zorg?