Het dringen om de schaarse vaste banen op de arbeidsmarkt begint langzaam maar zeker af te nemen. 

Voor elke openstaande vacature stonden vorig jaar augustus nog 8,1 werkzoekenden klaar. Dankzij de aantrekkende economie is het aantal kandidaten een jaar later afgenomen tot 5,9, het laagste cijfer sinds november 2012.

In de laatste negentien maanden waren voortdurend meer dan zes mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar voor de spaarzame vacatures.

Tegen de 645.000 werkzoekenden die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juli heeft geregistreerd, zijn volgens de arbeidsmarktanalyse van Jobfeed in juli 110.021 vacatures online geplaatst. In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal online vacatures met 17 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode van 2013.

Jobfeed verzamelt en analyseert alle online vacatures van bedrijven, de overheid en van intermediairs. Het bedrijf onderstreept daarmee de bevindingen van het CBS, dat donderdag bekendmaakte dat de werkloosheid in juli voor de derde maand op rij is gedaald.

8,2 procent van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. Het aantal werklozen nam in juli af met 12.000 personen.

Gunstige richting

Volgens Jobfeed begint de spanningsgraadmeter op de arbeidsmarkt langzaam af te buigen in gunstige richting. Er worden dus meer banen aangeboden voor een langzaam kleiner wordend leger werkzoekenden.

''Die ontwikkeling is vorig jaar augustus in gang gezet, met nog een klein dipje rond de jaarwisseling", zegt Kim Pieschel van Jobfeed.

Een paar jaar geleden stond de spanningsgraadmeter nog laag: voor elke baan waren in juli 2011 slechts 3,5 kandidaten beschikbaar. Augustus vorig jaar vormde met 8,1 werkzoekenden per baan het dieptepunt in de arbeidsmarkt.  

In het tweede kwartaal van dit jaar waren in totaal 349.000 vacatures online geplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds het tweede kwartaal van 2011, toen bedrijven 373.000 banen aanboden.

Technisch personeel

Vooral de vraag naar technisch personeel (lassers, monteurs, constructietekenaars) en verkooppersoneel (handel en zakelijke dienstverlening) is op het ogenblik groot. Ook de ICT en horeca doen het op basis van het vacature-aanbod goed.

Het aantal aangeboden functies in de zorg (1,2 procent krimp in marktaandeel) en het onderwijs neemt af. Twee jaar geleden waren nog 9,5 procent van alle banen afkomstig uit de gezondheidszorg, nu is dat nog maar 6,5 procent.

Geen grote sprongen

De uitzendbranche, verenigd in de ABU, zegt eveneens een aanhoudende groei te zien. De stijging is daar echter vloeiender en gelijkmatiger. Volgens woordvoerder Hans van den Berg ''past de bestendiging van de groei in het huidige klimaat in de economie".

Er zijn volgens hem geen grote sprongen zichtbaar, wel groeit de uitzendmarkt sinds januari maandelijks gemiddeld met zo’n 4 procent.

In de laatst gemeten periode (week 25 - 28) steeg zowel het aantal uitzenduren als de uitzendomzet met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De industriële sector vertoont volgens de ABU een stijging van 6 procent. In de technische sector steeg het aantal gewerkte uitzenduren met 9 procent en de omzet met 8 procent.