De Japanse economie is in het tweede kwartaal gekrompen in het sterkste tempo van de afgelopen drie jaar. 

De hogere btw die in april werd ingevoerd zette een stevige rem op de consumptie en de investeringen, zo bleek woensdag uit een eerste schatting van het Japanse statistiekbureau.

De Japanse economie kromp vorig kwartaal met 6,8 procent op jaarbasis. Dat is de sterkste krimp sinds het voorjaar van 2011, toen Japan kampte met de gevolgen van de verwoestende aardbeving en tsunami die het land in maart dat jaar troffen.

De sterke krimp van het afgelopen kwartaal kwam niet onverwacht. Economen rekenden in doorsnee op een achteruitgang met 7 procent en gaan er in het algemeen vanuit dat de economie dit kwartaal weer aantrekt. In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog een groei van ruim 6 procent gerealiseerd.

Afname koopkracht

Door de hogere btw namen de uitgaven van consumenten met bijna een vijfde af op jaarbasis. De investeringen van bedrijven slonken met bijna 10 procent. Mede door de verhoging van de btw stijgt de inflatie in Japan veel sterker dan de lonen, waardoor de koopkracht afneemt.

De hogere inflatie past evenwel in het beleid van de Japanse regering. Die probeert met agressieve stimuleringsmaatregelen een einde te maken aan de aanhoudende prijsdalingen, die afgelopen jaren een rem zetten op 's werelds op twee na grootste economie.

Het ruime stimuleringsbeleid moet de economische groei aanjagen, maar zorgt ook voor een verdere groei van de toch al hoge Japanse staatsschuld. Om de overheidsfinanciën te verbeteren gaat de btw naar verwachting in de komende maanden verder omhoog, als de economische groei niet te veel aan kracht inboet.