De goederen die bestemd zijn voor Rusland maar dat land niet in kunnen door Russische boycotmaatregelen, zouden van de markt moeten worden gehaald. 

Hierdoor kan de schade van de tegensancties van Moskou binnen de perken worden gehouden, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland.

De vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven roepen Brussel op om het massaal 'doordraaien' of niet oogsten van al de geweerde groente, fruit, vlees en zuivel mogelijk te maken.

Dat moet ervoor zorgen dat de prijzen van deze producten marktbreed niet enorm gaan dalen.

De boycot legt niet alleen de directe uitvoer van Nederlandse goederen naar Rusland stil, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. 

Ook veel producten die indirect, bijvoorbeeld via groothandels in Polen, naar het oosten worden getransporteerd kunnen niet worden verkocht.

Prijsderving

Het gaat veelal om waren die snel bederven. Zij moeten nu versneld op de markt worden gebracht, met een overaanbod en lagere prijzen in de hele markt tot gevolg.

Deze 'prijsderving' kan volgens De Boer voor ''vele miljarden euro's'' aan extra schade zorgen, bovenop het eerder geschatte schadebedrag van 500 miljoen euro. De Boer zegt dinsdag tegenover het Financieele Dagblad dat de schade kan oplopen tot 1,5 miljard euro. 

Van sommige producten zijn de prijzen nu al met zo'n 80 procent gedaald. LTO-voorzitter Albert Jan Maat dringt daarom aan op mogelijkheden om binnen bepaalde branches prijsafspraken te maken.

Ook wil hij compensatie uit het Europese crisisfonds. ''Er is sprake van een crisissituatie. Dat rechtvaardigt deze maatregelen'', aldus Maat.

Voedselbank

Voor producten die van de markt worden gehaald zal volgens hem wel een goede bestemming gezocht worden. Maat denkt hierbij onder meer aan de Voedselbank.

De ondernemersorganisaties spraken maandag een gezamenlijke lobbyaanpak af om politici ervan te overtuigen hoe zij het beste met de situatie om kunnen gaan.

Ook staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) was op die bijeenkomst aanwezig om uit eerste hand van de ondernemers te horen hoe het er volgens hen voorstaat.

Donderdag staat een groot Europees overleg op de agenda, waarin de EU-landen spreken over de gevolgen van het Russische importverbod.