DEN HAAG - De kleine frisdrankflesjes, die nu nog bij het huisvuil of als zwerfvuil op straat belanden, moeten vanaf 2006 apart worden ingezameld. De grotere flessen hoeven vanaf dat jaar niet meer meerdere keren hergebruikt te worden, al blijft het statiegeldsysteem voor die zogenoemde Pet-flessen wel behouden.

Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft maandag deze plannen voor het nieuwe verpakkingenbeleid aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij laat het in eerste instantie aan het bedrijfsleven over een goed inzamelsysteem voor de kleine flesjes te bedenken. Wijzen proeven komend jaar uit dat te weinig exemplaren centraal worden ingezameld, dan overweegt Van Geel ook voor deze flesjes een statiegeldsysteem in te voeren