De Europese Centrale Bank (ECB) belooft dat de stresstest voor banken die voor later dit jaar op de agenda staat strenger zal zijn dan ooit. 

Dat benadrukte de ECB vrijdag, bij de presentatie van de richtlijnen voor de test, die mede wordt gebaseerd op het uitgebreide onderzoek naar de balansen van Europese banken waaraan al maanden wordt gewerkt.

De ECB gaf daarbij onder meer aan streng te zullen letten op de informatie die banken aanleveren. Als die in de ogen van de ECB te veel afwijkt van de inschattingen van andere banken, dan kunnen instellingen worden gedwongen hun werk opnieuw te doen.

Bij de stresstest wordt bekeken of banken een zware economische crisis kunnen doorstaan. De strenge controles moeten een nieuwe financiële crisis, zoals die van 2008, voorkomen.

Balans

De ECB liet vorige maand al weten dat banken die niet slagen voor de uitgebreide balans- en stresstesten eind oktober 2 weken de tijd krijgen om aan te geven hoe zij hun kapitaal gaan versterken. De banken krijgen eind september of begin oktober de voorlopige uitslagen van de onderzoeken.

Banken die onder normale omstandigheden of op basis van het balansonderzoek (de 'asset quality review, of AQR) al kapitaal tekortkomen moeten hun gaten in 6 maanden zien te dichten. Banken die het pessimistische scenario van de stresstest niet doorstaan moeten hun positie binnen 9 maanden op orde brengen.