Netbeheerder Tennet moet van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op korte termijn duidelijkheid geven over haar toekomstplannen. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.

Het is de ACM te doen om de besteding van geld dat de netbeheerder heeft binnengehaald met het veilen van zogenoemde grenscapaciteit op het elektriciteitsnet. 

Het gaat om honderden miljoenen euro's die indirect door bedrijven en consumenten via hun elektriciteitsrekening zijn opgebracht. TenneT is verplicht dit geld terug te geven.

Dat kan door een verlaging van de tarieven of door investeringen in bijvoorbeeld nieuwe kabels om grenscapaciteitsproblemen op te lossen. Een tariefsverlaging bij TenneT werkt door in de rekening van alle bedrijven en consumenten.

Voorstellen

Inmiddels is het bedrag dat TenneT de afgelopen jaren met het veilen heeft geïnd, opgelopen tot 664 miljoen euro. ACM wil dat de beheerder van het hoogspanningsnet snel voorstellen indient over de besteding van dat geld. De toezichthouder beoordeelt die voorstellen om ze vervolgens al dan niet goed te keuren.

De handel in elektriciteit is internationaal. Grote bedrijven en handelaren kopen in het buitenland stroom in, of er wordt vanuit Nederland elektriciteit aan het buitenland verkocht. 

Wanneer er meer vraag naar grensoverschrijdende handel is dan de verbindingen met bijvoorbeeld Duitsland aankunnen, moet TenneT de 'schaarse' capaciteit veilen. Daardoor wordt stroom duurder voor bedrijven en consumenten, terwijl het Tennet extra inkomsten oplevert.

Compensatie

Door het geld in de vorm van investeringen of tariefsverlaging terug te geven, worden bedrijven en consumenten gecompenseerd.

Bij gebrek aan concrete investeringsplannen heeft ACM TenneT vorig jaar al de opdracht gegeven 87 miljoen euro in mindering te brengen op het tarief 2014.

Een woordvoerder van TenneT laat in een reactie weten dat de netbeheerder ACM inmiddels voorstellen heeft gedaan over de besteding van het veilinggeld.