Onderhandelaars binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn er niet in geslaagd hun vorig jaar bereikte vrijhandelsakkoord over de volgende horde te tillen. 

Bezwaren van India konden donderdag niet worden verholpen, waardoor de deadline voor de ratificatie van het bedrag zonder succes verliep.

''We zijn er niet in geslaagd de verschillen te overbruggen'', liet de teleurgestelde WTO-topman Roberto Azevêdo na de mislukte onderhandelingen weten.

De afronding van het eind vorig jaar met veel pijn en moeite in elkaar getimmerde douaneverdrag, die deze week moest plaatsvinden, werd lang als een hamerstuk beschouwd. Op het laatste moment liep het proces echter spaak op nieuwe eisen van India.

Voedselsubsidies

Het verdrag zou zorgen voor betere douaneregelingen en zou internationaal naar schatting zo'n 1.000 miljard dollar aan besparingen en 21 miljoen nieuwe banen kunnen opleveren. Het akkoord was bedoeld als een eerste stap op de lange weg naar een meer omvattend vrijhandelsakkoord, waarover de onderhandelingen zich al jaren voortslepen.

De regering van India wilde de goedkeuring voor het verdrag koppelen aan de discussie over maatregelen die landen mogen nemen om hun eigen voedselvoorziening te beschermen. Bij het compromis dat vorig jaar nodig was voor het verdrag kreeg de vorige Indiase regering juist de mogelijkheid om in ieder geval tot eind 2017 door te gaan met het verstrekken van voedselsubsidies.

Klap

De onderhandelaars spraken van een zware klap voor de WTO. Nu het opnieuw niet is gelukt een internationaal akkoord te sluiten komt de geloofwaardigheid van de instelling in het geding, vrezen deskundigen.

Landen zullen steeds vaker onderling of in regionaal verband verdragen sluiten, die de internationale economie minder winst opleveren.

Slecht nieuws

De Nederlandse verladersorganisatie EVO noemt het mislukken van het akkoord "slecht nieuws voor het internationale bedrijfsleven". Ook zou dit het "fragiele vertrouwen" in de WTO opnieuw op de proef stellen.

EVO hoopt dat er alles aan wordt gedaan om tot een oplossing te komen, omdat een toename van de export een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het verdere herstel van de economie.

Verlanglijst

De organisatie heeft namens het bedrijfsleven van tevoren een verlanglijstje ingediend bij de Nederlandse delegatie op Bali. Een beperking van de gemiddelde tijd dat goederen aan de grens mogen stilstaan en een betere afstemming tussen verschillende overheidsdiensten aan de grens, zijn twee belangrijke wensen op die lijst.

"Als deze hindernissen in de internationale goederenstroom worden aangepakt, is dit een enorme winst voor het bedrijfsleven. Een container die stilstaat kost bedrijven namelijk duizend euro per dag per container", meent EVO.