Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland, kijkt terug op een solide eerste halfjaar.

De stijging van zowel de omzet als het bedrijfsresultaat hield gelijke tred met groeiende investeringen in uitbreiding en versterking van de hoogspanningsnetten. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde halfjaarcijfers.

De omzet nam toe met 252 miljoen euro naar 1,138 miljard. Het bedrijfsresultaat kwam 131 miljoen euro hoger uit op 368 miljoen.

Deze stijging was voornamelijk te danken aan de toename van Tennets activa en het hoge investeringsniveau. Tijdens de eerste helft van 2014 investeerde Tennet voor 760 miljoen euro in hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland.

Zee

Belangrijk is volgens het bedrijf ook dat Tennet is aangewezen als ontwikkelaar en beheerder van een hoogspanningsnet op zee.

De netbeheerder zal daardoor tot 2023, in lijn met de afspraken uit het nationaal Energieakkoord, naar verwachting netaansluitingen realiseren voor offshore windparken in de Nederlandse Noordzee. Dit vraagt om investeringen van 2 tot 3 miljard euro, verwacht Tennet.

Uitbreidingen

Tennet voorziet verder ook aanzienlijke uitbreidingen van de infrastructuur voor elektriciteit op land. Voor de overgang naar een meer duurzame energievoorziening in Duitsland heeft Tennet samen met TransnetBW een voorstel ingediend voor de bouw van een 800 kilometer lange gelijkstroomverbinding.

Dit Suedlink-project staat gepland voor voltooiing in 2022 en zal wind-en zonne-energie transporteren van Noord-Duitsland naar industriële en bevolkingscentra in het zuiden. Suedlink zal de langste hoogspanningslijn worden die ooit in Duitsland is gebouwd.

Dit jaar bereikte Tennet met de Deense infrastructuurfondsbeheerder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) overeenstemming over een gezamenlijke investering in het project Dolwin3, een netaansluiting voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee.

Belang

CIP betaalde 366 miljoen euro voor een belang van 49 procent in dit energieproject. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het totale eigen vermogen van Tennet, aldus de netbeheerder.
 
Tennet sloot het halfjaar af met een nettowinst van 210 miljoen euro vergeleken met 119 miljoen in dezelfde periode 2013.