Vakcentrale FNV wil dat er meer dwingende maatregelen worden genomen tegen de toegenomen stress op de werkvloer.

"De Arbeidsinspectie moet vaker en strenger controleren of bedrijven hun arbobeleid wel op orde hebben", zegt FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

De werknemersorganisatie vindt dat de meeste bedrijven hier niets tegen doen terwijl er wel "hulpmiddelen en instrumenten" voor zijn. Kuin: "En dus blijft het probleem maar groeien."

Een van de oorzaken van de toegenomen stress is volgens de vakcentrale dat er te veel werk voor te weinig werknemers is.

De FNV wil dat bedrijven hun plan van aanpak tegen het voorkomen van stress digitaal gaan aanleveren bij de Arbeidsinspectie zodat zij zien welke bedrijven wel en welke bedrijven geen juiste maatregelen nemen.

Hoger

Arbodienst arboned becijferde twee weken geleden dat het stressgerelateerd verzuim in het eerste half jaar van 2014 acht keer hoger ligt dan in dezelfde periode vijf jaar geleden. De analyse werd onder 1,1 miljoen werknemers uitgevoerd. 

Door de veranderingen in het stelsel van geestelijke gezondheidszorg begin dit jaar, zoeken of krijgen mensen met stressklachten vaak niet de hulp die ze nodig hebben, signaleert Arboned.

Werkgevers zouden volgens de organisatie meer gespitst moeten zijn op stressklachten en samen met de werknemer en bedrijfsarts inschatten of een verwijzing op zijn plaats is.

Kosten

De klanten van Arboned zijn per jaar 800 miljoen euro kwijt vanwege verzuim door stress. De kosten voor de gehele beroepsbevolking gaan richting de 4 miljard euro per jaar, volgens de berekeningen van de dienstverlener.

Arboned  stelt zich ten doel om verzuim binnen bedrijven terug te dringen door duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren.