De Amerikaanse economie heeft zich in het tweede kwartaal aanzienlijk positiever ontwikkeld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. 

Dat blijkt uit een eerste raming die het Amerikaanse ministerie van Handel woensdag heeft gepubliceerd.

's Werelds grootste economie groeide vorig kwartaal met 4 procent op jaarbasis. Die groei was veel sterker dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een plus van 3 procent.

Met de sterke groei herstelde de Amerikaanse economie van de krimp in de eerste drie maanden van dit jaar, die volgens een nieuwe schatting op 2,1 procent uitkwam.

In die periode werd de economische groei stevig geremd door de strenge winter die in grote delen van het land heerste.

Bestedingen

De groei werd vooruitgeholpen door de bestedingen van consumenten en de investeringen van bedrijven. Consumenten, die samen het overgrote deel van de Amerikaanse economie vormen, gaven 2,5 procent meer uit.

Bedrijven voerden hun bestedingen met bijna 6 procent op. Daarnaast vormden ook de uitgaven van de overheid een stimulans voor de economie.

De kerninflatie, de stijging van het prijspeil als voedingsmiddelen en brandstof buiten beschouwing worden gelaten, liep in het tweede kwartaal op van 1,2 naar 2 procent. Dat is de grootste toename sinds de eerste drie maanden van 2012.