FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.

Ook komen er bij de vakbond in toenemende mate klachten binnen van uitkeringsgerechtigden die met behoud van uitkering worden verplicht werkzaamheden in een reguliere functie te verrichten om werkervaring op te doen.

FNV Bondgenoten wil deze ontwikkeling een halt toeroepen. De vakbond heeft een digitaal meldpunt ingesteld (meldpuntwerkverdringing.nl) en roept leden en niet-leden op voorbeelden van werkverdringing hier te melden.

Op die manier wil de vakbond de politieke discussie beïnvloeden over de inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden in reguliere banen. ''Het mag onder heel strikte voorwaarden, maar in Den Haag gaan stemmen op die te verruimen'', licht een woordvoerster toe.

''Wij vinden het een taak van de overheid om openbare voorzieningen zoals stads-, streek- en taxivervoer in stand te houden. Het stoort dat er vooral gesneden wordt in het openbaar vervoer in de buitengebieden, waar het aanbod van zowel vervoersmogelijkheden als van betaalde banen toch al gering is. Dat reguliere banen van vakbekwame bus- en taxichauffeurs vervolgens worden overgenomen door doorgaans minder ervaren vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden, draagt niet bij aan de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van het openbaar vervoer.''